Naturlige, sunne råvarer
Just eat it
By Pelagia
Just eat it

Pelagia produkter til Horeca

Tradisjonelt sett har Pelagia først og fremst hatt fokus på hel fisk, Pelagia vil i fremtiden også ha fokus på salg av hel fisk, men samtidig ønsker vi å videreforedle enkelte produkt for salg mot Horeca-markedet og andre storhusholdninger.

Firma

Kontaktperson

E-post

Mobil

Hvor kjøper du fisken din idag

Melding

[recaptcha]